http://s8.picofile.com/file/8282124400/download_1_.jpg

http://s8.picofile.com/file/8282124184/photo_2017_01_10_23_47_23.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز ارزشیابی سالانه اتحادیه و شرکتهای تعاونی روستایی ،تولید روستایی ،و کشاورزی روز دوشنبه 13 دیماه در شهرستان سقز با حضور کارشناسان سازمان تعاون روستایی استان کردستان انجام شد در این ارزشیابی تعداد 19 شرکت و اتحادیه  ارزشیابی شد گفتنی است که شاخصهایی مانند: داشتن برنامه عملیاتی ، مکانیزه بودن سیستم مالی ، اشتغال زایی و کارآفرینی، استخراج بموقع تراز نامه و برگزاری مجامع ، حاشیه سود و رشد فروش ، نسبت بازده دارایی ،گردش موجودی کالا ، مطالعه و اجرای طرحهای  فنی ،اقتصادی و خدماتی ، نقش آفرینی در تامین نهاده های کشاورزی  بازاریابی محصولات کشاورزی در شرکتها بررسی و ارزشیابی می گردد.