توزیع آرد روستایی ، گوشه ای از خدمات همکاران پرتلاش شبکه تعاون روستایی شهرستان سقز در بارش سنگین برف و دمای 28درجه سانتی گراد زیر صفر


http://s1.picofile.com/file/8286898984/photo_2017_02_18_21_00_07.jpghttp://s3.picofile.com/file/8286899018/photo_2017_02_18_21_00_10.jpghttp://s1.picofile.com/file/8286899026/photo_2017_02_18_21_00_29.jpghttp://s5.picofile.com/file/8286899034/photo_2017_02_18_21_00_48.jpghttp://s1.picofile.com/file/8286899042/photo_2017_02_18_21_01_01.jpghttp://s5.picofile.com/file/8286899050/photo_2017_02_18_21_01_18.jpg
http://s3.picofile.com/file/8286898976/photo_2017_02_18_20_59_42.jpg