به گزارش ایانا، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ خرید تضمینی ۴۲ محصولات کشاورزی  شامل ۲۵ محصول زراعی و ۱۷ محصول باغی را برای سال زارعی ۹۵-۹۶ به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد.

شرح نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی سال زراعی جاری  به شرح زیر است:

اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران درخواست شماره ۰۲۰/۱۲۸۶۷ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۶ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۵ را بررسی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به شرح زیر تصویب نمود.

۱- قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۶ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۵ به شرح جدول (شماره ۱و۲) ذیل تعیین می‌شود. 

۲- به ازای هر درصد شکستگی بیش از ۱۰ درصد برای برنج‌های گروه سه مبلغ ۷۹ ریال و برای برنج‌های گروه یک و دو مبلغ ۹۲ ریال از نرخ‌های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ۱۰درصد برای برنج‌های گروه سه مبلغ ۱۱۶ ریال و برای برنج‌های گروه یک و دو مبلغ ۱۲۳ ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود. حداکثر شکستگی قابل قبول ۱۵درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه ۷,۵درصد است. خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسئول خرید، منحصر به استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خواهد بود.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان‌های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تامین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تامین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب‌نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌نماید.

تبصره: هزینه‌های تبعی براساس پیشنهاد سازمان مسئول خرید و پس از بررسی سازمان‌ حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود. 

۴- میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی برحسب اُفت و رطوبت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود. 

۵- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب اُفت مفید و غیر مفید برای سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ براساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.

۶- در راستای بند «الف» ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۶) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی و انجام خریدهای تضمینی، الگوی کشت بهینه ملی - منطقه‌ای را رعایت کند.
http://s3.picofile.com/file/8287254234/31762_431.jpg