http://s9.picofile.com/file/8289842400/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B3%DB%B1%DB%B6_%DB%B1%DB%B2%DB%B3%DB%B7%DB%B2%DB%B3.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز در روزهای  آخر سال جاری با هماهنگی  و همکاری چهار اکیپ از کارکنان اداره تعاون روستایی شهرستان سقزدر 16 فروشگاه مصرف سطح شبکه انبارگردانی و شمارش کالای مصرفی انجام گرفت این فروشگاهها شامل فروشگاه مصرف شرکتهای تعاونی روستایی تیلکو ،جنیان،خورخوره،سنته،صاحب،میرده ،تموغه ،قشلاق پل ،سرشیو،ترجان ،سرا ،سرچاوه،قبغلوجه، قلندر، مرخز و بغده کندی میباشد
تصاویر بیشتر:
http://s8.picofile.com/file/8289843400/Recovered_JPEG_Digital_Camera_143.jpg
http://s8.picofile.com/file/8289843392/IMG_1475.jpg