http://s9.picofile.com/file/8300382426/photo_2017_07_12_20_31_07.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز کارگاه آموزشی مباحث مالیاتی با هدف ارتقاء سطح علمی و فنی حسابداران و مدیران عامل  شرکتهای  تعاونی روستایی،، کشاورزی ،،تولید روستایی و نظام صنفی کارهای کشاورزی با حضور حسابداران و مدیران عامل از شهرهای سقز ،بانه ، دیواندره در محل مرکز آموزش کشاورزی سقز برگزار گردید
کریمی رئیس اداره تعاون روستایی سقز با حضور در این کارگاه آموزشی با تاکبد بر اهمیت آموزش در پیشبرد اهداف سازمانی افزود: در دنیای کنونی آموزش ضرورتی انکار ناپذیر است و باید میز کار را به صندلی دانشگاه تبدیل کنیم چرا که آموزش میتواند در ارتقای دانش و توان کارکنان همگام با تغییر و تحولات سازمانی موثر باشد.گفتنی است در این کارگاه ،کارشناسان ارشد اداره مالیات شهرستان سقز مباحثی چون تکمیل دفاتر ،،اظهار نامه مالیاتی،، معافیت های مالیاتی و سایر مقررات مربوطه را آموزش دادند

تصاویر بیشتر:
http://s9.picofile.com/file/8300382500/photo_2017_07_12_20_30_03.jpg