http://s8.picofile.com/file/8301552118/photo_2017_07_24_21_29_23.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز آیت آزاده به عنوان کارشناس معین عالی سازمان تعاون روستایی استان کردستان در حوزه خرید تضمینی گندم از مراکز خرید صاحب ،گلتپه،سرا،قلندر،قهرآبادسفلی (ترجان) و بهار(تموغه) شبکه تعاون روستایی شهرستان سقز بازدید نمود ایشان در این بازدید ها با اشاره به سازو کارهای نظارتی لازم از روند خرید گندم مراکز شهرستان سقز ابراز رضایت نمود.

تصاویر بیشتر:
http://s9.picofile.com/file/8301553818/Untitled.png