http://s8.picofile.com/file/8304168018/2.jpg


به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز دکتر زارعیان مسئول گروه غلات موسسه گواهی بذر و نهال مهندس احمدی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان مهندس احمدی فر کارشناس بذر وزارتخانه و مهندس محمدی کارشناس بذر مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی در یک بازرسی تخصصی از سایت فرآوری بذر شرکت تعاونی روستایی صاحب بازدید نمودند . دکتر زارعیان ضمن بررسی وضعیت بذور و دستگاههای بوجاری موجود از انبار های این سایت نیز بازدید بعمل آوردند و توصیه های کارشناسی لازم را در این خصوص ارائه دادند مهندس احمدی مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن تشکر از اجرای تغییرات انجام شده در سایت مورد نظر ابراز امیدواری کرد: که با اختصاص انبار های استاندارد و بهینه سازی وضعیت ذخیره و انباری  میزان سهمیه این سایت نیز افزایش یابد
در این بازدید کارشناسان اداره تعاون روستایی شهرستان سقز و مجموعه دست اندر کار فرآوری بذر نیز حضور داشتند لازم بذکر است که شرکت تعاونی روستایی صاحب  در سالجاری آسفالت بیش از 2000 متر مربع و اجرای دیوار حایل و ساخت هانگار 500 متر مربعی و خرید یک دستگاه گراویتی را در برنامه توسعه سایت اجرا نموده است و هم اکنون فرآوری چهار رقم بذر پیشگام ،سرداری،آذر2 و میهن را در برنامه خود دارد سایت فرآوری بذر شرکت تعاونی روستایی صاحب در کیلومتر 15 جاده سقز سنندج قرارگرفته است  

تصاویر بیشتر:

http://s8.picofile.com/file/8304168034/1.jpghttp://s9.picofile.com/file/8304168050/3.jpg