http://s8.picofile.com/file/8306646926/photo_2017_09_15_22_21_59.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی سقز رئیس این اداره  با اشاره به خرید 64هزار و پانصد تن گندم گفت :شبکه تعاون روستایی با بهره گیری از 9مرکز خرید مستقر در بخشهای شهرستان توانسته با تحویل 12550 محموله گندم حاصل دسترنج کشاورزان عزیز  فصل خرید تضمینی گندم  را با موفقیت به پایان برساند
 کریمی با بیان اینکه ارزش ریالی گندمهای خریداری شده بیش از 740میلیارد ریال است : اظهار داشت مراکز خرید،، گندم را باافت مفید4درصد و 2درصد غیر مفیدبا قیمت 13هزار ریال خریداری نموده اند
رئیس اداره تعاون روستایی اضافه نمود : شبکه تعاون روستایی حدود60درصد گندم مازاد بر نیاز کشاورزان شهرستان راخریداری کرده است
وی با اشاره به شرایط جوی نامناسب سال زراعی گذشته گفت: بدلیل تاخیر دربارندگی های پائیزه و سرمای زمستانی میزان خرید تضمینی گندم توسط شبکه تعاون روستایی12درصد نسبت به سال گذشته کاهش نشان میدهد
نامبرده افزود:97درصد از گندمهای خریداری شده به 4سیلو و کارخانجات آردسازی داخل استان و 7سیلو و کارخانجات آرد درخارج ازاستان حمل و تحویل گردیده و مقدارباقی مانده ظرف چندروز آینده حمل و تحویل خواهد شد. ایشان یادآور گردید : مراکز خرید صاحب سرا و تموغه به ترتیب رتبه های اول تا سوم خرید را به خود اختصاص داده اند.