http://s9.picofile.com/file/8309301976/1.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی سقز، کریمی رئیس این اداره در جلسه آسیب شناسی شرکت تعاونی کشاورزی تراکتور داران و کمباین داران شهرستان سقز بااعلام این مطلب گفت : هدف از طرح آسیب شناسی علاوه بر بهبود کیفی و کمی فعالیت ها ،، ارائه خدمات مطلوب توسط تشکلها است
وی تصریح کرد: یکی از معضلات تعاونی گرایش به سمت فعالیتهای خدماتی بجای پرداختن به مسائل ریشه ای در حوزه کاری آنهاست که باید با تعیین استراتژی تعاونی ها از جمله شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتها  و تهدید ها،، شناخت دقیقی از چالشهای پیش روی آنان کسب نمود و راهکار های کارشناسی ارائه نمود . ایشان دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم آگاهی اعضاء افزود: یکی دیگر از نقاط ضعف تعاونی ها آگاهی محدود اعضاء از اصول و فلسفه شکل گیری تعاونی است که در صورت آموزش و انجام فعالیتهای آگاهی بخشی ، میتوان این خلاء را در تعاونی ها پر کرد
در این جلسه کارشناسان فنی ،کشاورزی و حسابرسی و امور اداری و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره تراکتورداران مسائل و مشکلات را مطرح نموده و تصمیماتی برای خروج شرکت از وضعیت کنونی اتخاذ گردید
http://s9.picofile.com/file/8309305418/2.jpghttp://s9.picofile.com/file/8309305292/3.jpg