http://s9.picofile.com/file/8315012984/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز در راستای ارتقای سطح واکنش کارکنان شبکه تعاون روستایی در شرایط اضطراری و بکار گیری نکات ایمنی در مواقع بحرانی زلزله ، کارگاه آموزشی برای مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره شرکتهای تابعه و کارشناسان اداره تعاون روستایی برگزارشد
این کارگاه به مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی برگزار شد کریمی رئیس اداره تعاون روستایی سقز هدف از برگزاری آن را  کیفیت بخشی به فعالیتهای پرسنل شبکه تعاون روستایی در زمان حوادث برشمرد و افزود توانمندسازی کارکنان شبکه تعاون روستایی که دارای امکانات فراوانی در مناطق روستایی هستند موجب کمک به کنترل بحران و کاهش اثرات بلایا پس از وقوع میشود 
کریمی گفت : با توجه به حادثه خیز بودن شهرستان و قابل پیش بینی نبودن حوادث ، بطور دائم باید آمادگی داشته باشیم در این کارگاه نکاتی لازم در هنگام وقوع زلزله و حوادث غیر طبیعی هم تشریح شد