http://s8.picofile.com/file/8330499718/photo_2018_06_30_19_38_31.jpg


به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز و به نقل از فرهاد فرج پور کارشناس فنی و کشاورزی این اداره در سال جاری و در راستای بهینه سازی مراکز خرید گندم شبکه تعاون روستایی این شهرستان  مبلغ 3میلیارد ریال از منابع داخلی شرکتها صرف افزایش ظرفیت فضای تخلیه گندم  ترمیم و آسفالت و بتن ریزی و محوطه سازی  و حصار کشی مراکز شده است فرج پور در ادامه  با اشاره به این موضوع که خوشبختانه در 9 مرکز خرید گندم شبکه تعاون روستایی فضا و بستر خاکی باقی نمانده است افزود 4200 متر مکعب  خاکبرداری ، 2900 متر مربع آسفالت ،3530 متر مربع بتن ریزی  ،   675 متر دیوار چینی و حصار کشی ،210 مترمربع  سیمانکاری و   100 متر مربع  رنگ آمیزی تذهیب و زیباسازی در مراکز خرید تضمینی گندم شرکتهای تعاونی روستایی صاحب ،گلتپه ،سرا، قلندر ،بهار (تموغه) و پیشرو (قشلاق پل) به انجام رسیده است .ایشان با اشاره به وضعیت خوب مزارع گندم شهرستان و پیش بینی افزایش خرید گندم در سالجاری افزود  خوشبختانه   5200متر مربع به فضای خرید و تخلیه و بارگیری  گندم تضمینی شبکه تعاون روستایی سقز افزوده شده است

کارشناس خدمات فنی و کشاورزی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز اظهار داشت : به موازات این پروژه ها   1270 میلیون  ریال  صرف تجهیز و توسعه و آسفالت محوطه سایت فرآوری بذر شرکت تعاونی روستایی صاحب و 1230 میلیون ریال هم  صرف ترمیم و بتن ریزی و بهینه سازی محوطه و افزایش 40 هزار لیتری ظرفیت سوخت  جایگاه عرضه سوخت شرکت تعاونی روستایی صاحب شده است  که تماما از منابع داخلی شرکت هزینه شده است.  

ایشان در ادامه گفتند در سال جاری 9 مرکز خرید گندم  شبکه تعاون روستایی سقز شامل قلندر ، قهراباد سفلی ، سرا ،تموغه ، قشلاق پل ،صاحب ،سنته ،تیلکو (ایرانخواه) ،گلتپه  آماده خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان بوده و کلیه  مراکز به امکانات لازم برای این منظور تجهیز شده اند

تصاویر بیشتر:

http://s8.picofile.com/file/8330500100/photo_2018_05_17_00_55_57.jpg