http://s8.picofile.com/file/8334653818/photo_2017_09_15_22_21_59.jpg

به گزارش روابط عمومی اداره تعاون روستایی شهرستان سقز عبداله کریمی رئیس این اداره با اعلام این مطلب گفت برای نخستین بار  رکورد خرید گندم توسط شبکه تعاون روستایی سقز شکسته شد.  وی ادامه داد: از ابتدای فصل خرید تا کنون توسط 9 مرکز خرید تضمینی گندم تعاون روستایی سقز 76 هزار تن گندم از کشاورزان سقزی خرید شده که این میزان نسبت به کل خرید سال گذشته 34درصد رشد نشان می دهد
ریس اداره تعاون روستایی با بیان اینکه کلیه مراکز خرید گندم شبکه تعاون روستایی تا پایان فصل برداشت گندم ، کماکان آماده تحویل گندم از کشاورزان عزیز هستند، تصریح کرد: در صورت حمل بموقع گندمهای موجود در مراکز ، با برنامه ریزی های انجام شده هیچ گونه مشکلی در زمینه تحویل  و خرید گندم در مراکز شبکه تعاون روستایی وجود ندارد و این روند با شرایط مطلوبی در حال انجام است
ایشان همچنین بیان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و تسهیل در امر خرید کلزا تا کنون 840 تن از این محصول درشهرستان خریداری شده  که از رشد مطلوبی نسبت به سال گذشته برخوردار است و سه برابر افزایش خرید نشان می دهد.
کریمی اضافه نمود: کارخرید تضمینی دانه روغنی گلرنگ توسط مرکز خرید اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی سقز آغاز شده و گلرنگ کاران میتوانند محصول خود را با 2درصد ناخالصی و 9درصد رطوبت به قیمت تضمینی 26186 ریال به آن مرکز تحویل دهند.